Cercul de informatică - arhiva

From Algopedia
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Grupuri de discuții

  • Grup de discuții generația 2011-2015: grupul de informatică al generației 2011-2015 se numește clubul seniorilor. Înscrierea a fost obligatorie pentru cei ce veneau la cercul de informatică și opțională pentru ceilalți. Instrucțiuni de înscriere aici.