Difference between revisions of "Clasa a 7-a lecția 26 - 07 apr 2016"

From Algopedia
Jump to navigationJump to search
 
(No difference)

Latest revision as of 12:31, 14 April 2016

Temă Rezolvari

Rezolvări aici [1]

Lectie

Am rezolvat impreuna problema Flags

Versiunea 1: Backtracking - am încercat toate posibilitățile de colorare ale steagurilor și le-am numărat. Am folosit o implementare recursivă pentru backtracking. Funcția recursivă returnează numărul de configurații de sufixe de steaguri valide.

#include <cstdio>

const int MAX_N = 45;
const int WHITE = 0;
const int RED = 1;
const int BLUE = 2;

int N;
int v[MAX_N];

int backtracking(int i) {
 // i = pozitia curenta (pe care o competam)
 // N = numarul de fasii ale steagului
 // returneaza numarul de steaguri
 int answer = 0;
 if (i == 0) {
  v[i] = WHITE;
  answer += backtracking(1);
  v[i] = RED;
  answer += backtracking(1);
 } else if (i == N) {
  if (v[N - 1] != BLUE)
   answer++;
 } else { // if (i <= N) {
  if (v[i - 1] == WHITE) {
   v[i] = BLUE;
   answer += backtracking(i + 1);//nr de feluri in care putem
   // completa steagul curent (de la poz. i + 1 la N)
   v[i] = RED;
   answer += backtracking(i + 1);//nr de feluri in care putem
   // completa steagul curent (de la poz. i + 1 la N)
  } else if (v[i - 1] == RED) {
   v[i] = WHITE;
   answer += backtracking(i + 1);
   v[i] = BLUE;
   answer += backtracking(i + 1);
  } else if (v[i - 1] == BLUE && v[i - 2] == RED) {
   v[i] = WHITE;
   answer += backtracking(i + 1);
  } else { //if (v[i - 1] == BLUE && v[i - 2] == WHITE) {
   v[i] = RED;
   answer += backtracking(i + 1);
  }
 }
 return answer;
}

int main(void) {
 int answer;

 // citirea datelor
 scanf("%d", &N);

 // calcularea solutiei
 answer = backtracking(0);

 // afisarea solutiei
 printf("%d\n", answer);
 return 0;
}

Versiunea 2: Am simplificat foarte mult funcția recursivă.

#include <cstdio>

const int MAX_N = 45;
const int WHITE = 0;
const int RED = 1;
const int BLUE = 2;

int N;

int backtracking(int last, int i) {
 // i = pozitia curenta (pe care o competam)
 // N = numarul de fasii ale steagului
 // returneaza numarul de steaguri
 int answer = 0;
 if (i == N) {
  answer++;
 } else if (i < N) {
  if (last == WHITE) {
   answer += backtracking(RED, i + 2);
   answer += backtracking(RED, i + 1);
  } else { // if (last == RED) {
   answer += backtracking(WHITE, i + 1);
   answer += backtracking(WHITE, i + 2);
  }
 }
 return answer;
}

int main(void) {
 int answer;

 // citirea datelor
 scanf("%d", &N);

 // calcularea solutiei
 answer = backtracking(RED, 1) +
   backtracking(WHITE, 1);

 // afisarea solutiei
 printf("%d\n", answer);
 return 0;
}

Versiunea 3: Am simplificat și mai mult programul și se constată că acesta calculează șirul lui Fibonacci.

#include <cstdio>

int backtracking(int N) {
 if (N == 0)
  return 0;
 else if (N == 1)
  return 1;
 else // if (N > 0)
  return backtracking(N - 2) + backtracking(N - 1);
}

int main(void) {
 int N;
 int answer;
 // citirea datelor
 scanf("%d", &N);
 // calcularea solutiei
 answer = 2 * backtracking(N);
 // afisarea solutiei
 printf("%d\n", answer);
 return 0;
}

Versiunea 4: Am aplicat memoizare peste calculea șirului lui Fibonacci și am redus complexitatea timp de la exponențial la liniar.

#include <cstdio>

const int MAX_N = 45;

unsigned int Fibo[1 + MAX_N];

unsigned int fibo(int N) {
 if (Fibo[N] == 0) {
  if (N == 0)
   Fibo[N] = 0;
  else if (N == 1)
   Fibo[N] = 2;
  else // if (N > 0)
   Fibo[N] = fibo(N - 2) + fibo(N - 1);
 }
 return Fibo[N];
}

int main(void) {
 int N;
 unsigned int answer;
 // citirea datelor
 scanf("%d", &N);
 // calcularea solutiei
 answer = fibo(N);
 // afisarea solutiei
 printf("%u\n", answer);
 return 0;
}

Tema