Difference between revisions of "Clasa a V-a lecția 10 - 26 oct 2019"

From Algopedia
Jump to navigationJump to search
 
 
Line 1: Line 1:
 
= Tema - rezolvări =
 
= Tema - rezolvări =
  
== Pavaj ==
+
Rezolvări aici [http://solpedia.francu.com/wiki/index.php/Clasa_a_V-a_lec%C8%9Bia_9_-_19_oct_2019]
Să se paveze un dreptunghi cu pătrate maximale. Se citesc <tt>a</tt> și <tt>b</tt> numere naturale, dimensiunile laturilor dreptunghiului, să se afișeze latura pătratelor cele mai mari cu care putem acoperi dreptunghiul, precum și numărul lor. '''Răspuns''': latura pătratului trebuie să dividă ambele laturi ale dreptunghiului, deci este un divizor. Cea mai mare latură va fi <tt>CMMDC(a, b)</tt>. Pentru a afla numărul de pătrate împarțim <tt>a</tt> la <tt>CMMDC</tt> și la <tt>b</tt> la <tt>CMMDC</tt> și înmulțim rezultatele.
 
 
 
{|
 
| [[Image:sl-pavare-dreptunghi.gif|frame|none|Pavare dreptunghi]]
 
| valign="top"|<syntaxhighlight>#include <stdio.h>
 
 
 
int main() {
 
  int a, b, ac, bc, r, p;
 
 
 
  scanf( "%d%d", &a, &b );
 
  ac = a;
 
  bc = b;
 
  while ( b > 0 ) {
 
    r = a % b;
 
    a = b;
 
    b = r;
 
  }
 
  p = (ac / a) * (bc / a);
 
  printf( "latura patratului: %d\n", a );
 
  printf( "numar patrate: %d\n", p );
 
  return 0;
 
}</syntaxhighlight>
 
|}
 
 
 
== Ordonare ==
 
Se citesc patru numere, <tt>a</tt>, <tt>b</tt>, <tt>c</tt> și <tt>d</tt>. Să se afișeze în ordine crescătoare. Folosiți interschimbări de variabile. '''Răspuns''': vom folosi aceeași metodă ca și la trei numere, interschimbînd valorile în ordine incorectă.
 
{|
 
| [[Image:sl-sortare-4-numere.gif|frame|none|Ordonarea a patru numere]]
 
| valign="top"|<syntaxhighlight> #include <stdio.h>
 
 
 
int main() {
 
  int a, b, c, d, aux;
 
 
 
  scanf( "%d%d%d%d",
 
          &a, &b, &c, &d );
 
  if ( a > b ) {
 
    aux = a;
 
    a = b;
 
    b = aux;
 
  }
 
  if ( b > c ) {
 
    aux = b;
 
    b = c;
 
    c = aux;
 
  }
 
  if ( c > d ) {
 
    aux = c;
 
    c = d;
 
    d = aux;
 
  }
 
  if ( a > b ) {
 
    aux = a;
 
    a = b;
 
    b = aux;
 
  }
 
  if ( b > c ) {
 
    aux = b;
 
    b = c;
 
    c = aux;
 
  }
 
  if ( a > b ) {
 
    aux = a;
 
    a = b;
 
    b = aux;
 
  }
 
  printf( "%d %d %d %d\n",
 
          a, b, c, d );
 
  return 0;
 
}</syntaxhighlight>
 
|}
 
 
 
== Cifră ==
 
Se citește un număr <tt>n</tt>, să se spună dacă este format dintr-o singură cifră, repetată. '''Răspuns''': calculăm ultima cifră și apoi comparăm rînd pe rînd toate celelalte cifre cu ea. Ne oprim fie cînd s-au terminat cifrele, fie cînd am găsit o cifră diferită.
 
{|
 
| [[Image:sl-numar-din-o-cifra.gif|frame|none|Numar dintr-o singură cifră]]
 
| valign="top"|<syntaxhighlight>#include <stdio.h>
 
 
 
int main() {
 
  int n, c;
 
 
 
  scanf( "%d", &n );
 
  c = n % 10;
 
  while ( n > 0 && c == n % 10 )
 
    n = n / 10;
 
  if ( n > 0 )
 
    printf( "Numarul nu este format dintr-o singura cifra\n" );
 
  else
 
    printf( "Numarul este format dintr-o singura cifra\n" );
 
  return 0;
 
}</syntaxhighlight>
 
|}
 
 
 
== Problemă de logică ==
 
Un rege ar fi trebuit să primească zece fișicuri de monede a cîte zece grame fiecare monedă. Din nefericire unul din fișicuri conține zece monede a cîte 9 grame fiecare monedă, în loc de zece. Dispunem de un cîntar cu eroare mai mică de un gram și avem voie să facem o singură cîntărire. Cum vom proceda pentru a descoperi fișicul cu monede mai ușoare? '''Răspuns''': luăm o monedă din primul fișic, două monede din al doilea fișic, trei din al treilea și așa mai departe, pînă ce luăm zece monede din al zecelea fișic. Punem toate aceste monede pe cîntar. Știm cît ar trebui ele să cîntărească dacă toate monedele ar avea zece grame. Vom găsi o diferență, însă. Acea diferență este egală cu numărul fișicului care are monede mai ușoare.
 
  
 
= Lecție =
 
= Lecție =

Latest revision as of 07:16, 21 October 2020

Tema - rezolvări

Rezolvări aici [1]

Lecție

Comentariu: filmul este incomplet. Camera a fost accidental deconectată de la alimetare.

Fișiere

În general dorim să păstrăm rezultatele calculate de un program, nu doar să le afișăm pe ecran. De asemenea, atunci cînd testăm programul am vrea să nu trebuiască să tastăm datele de intrare la fiecare execuție, mai ales atunci cînd sînt multe. Fișierele sînt un mod de a stoca datele pe disc, fie în vederea citirii lor de către un program, fie pentru a păstra rezultatele.

Declararea fișierelor

FILE *fin, *fout; // un fisier de intrare (citire) si unul de iesire (scriere)

Deschiderea și închiderea fișierelor

Pentru a putea citi dintr-un, sau scrie într-un fișier acesta trebuie mai întîi deschis. La final el trebuie închis. Un fișier de intrare (citire) se deschide în modul citire, iar un fișier de ieșire (scriere) se deschide în modul scriere:

 fin = fopen( "date-intrare.in", "r" );
 ... facem citiri din fisier
 fclose( fin );
 fout = fopen( "rezultate.out", "w" );
 ... facem scrieri in fisier
 fclose( fout );

Citirea din și scrierea în fișiere

Instrucțiunea de citire este similară cu scanf. Ea se numește fscanf (scanf din fișier) și are ca prim argument fișierul din care se citește. Exemplu:

 fscanf( fin, "%d", &n );

Instrucțiunea de scriere este similară cu printf. Ea se numește fprintf (printf în fișier) și are ca prim argument fișierul în care se scrie. Exemplu:

 fprintf( fout, "Numărul %d este prim\n", n );

Exemplu de lucru cu fișiere

Se citesc două numere m și n. Să se spună dacă sînt prime între ele (dacă nu au nici un divizor mai mare ca 1). Răspuns: am putea să testăm toți divizorii posibili, între 2 și minimul celor două numere, dar ar fi ineficient. Putem în schimb calcula cel mai mare divizor comun, și dacă el este 1 înseamnă că nu există nici un divizor mai mare ca 1, prin definiție.

 #include <stdio.h>

 int main() {
  FILE *fin, *fout;
  int a, b, r;

  fin = fopen( "prime.in", "r" );
  fscanf( fin, "%d%d", &a, &b );
  fclose( fin );

  while ( b > 0 ) {
   r = a % b;
   a = b;
   b = r;
  }

  fout = fopen( "prime.out", "w" );
  if ( a > 1 )
   fprintf( fout, "Nu\n" );
  else
   fprintf( fout, "Da\n" );
  fclose( fout );
  return 0;
 }

Radical

Definiție: numim radical din n și scriem acel număr a care ridicat la pătrat este n. Cu alte cuvinte dacă a2 = n atunci a =.

Funcția care calculează radical din n în C se numește sqrt. sqrt(n) calculează radical din n, iar, dacă îl atribuim unei variabile întregi, ea va conține partea întreagă din radical. Cu alte cuvinte variabila va conține cel mai mare întreg a cu proprietatea că a2 ≤ n.

Pentru a putea folosi funcția sqrt va trebui să includem <math.h>.

Exemplu: să se calculeze radical din n și să se afișeze.

 #include <stdio.h>
 #include <math.h>

 int main() {
  FILE *fin, *fout;
  int n, a;

  fin = fopen( "radical.in", "r" );
  fscanf( fin, "%d", &n );
  fclose( fin );
  a = sqrt( n );
  fout = fopen( "radical.out", "w" );
  fprintf( fout, "%d\n", a );
  fclose( fout );
  return 0;
 }

Exercițiu

Scrieți schema logică și programul C pentru următoarea problemă, folosind fișiere pentru citirea și scrierea datelor.

Cîte pătrate perfecte sînt între a și b? De exemplu, dacă a = 4 și b = 16 vom răspunde 3, deoarece sînt 3 numere pătrate perfecte între 4 și 16, și anume 4, 9 și 16. Dacă a = 10 și b = 100 vom răspunde 7, deoarece sînt 7 numere pătrate perfecte între 10 și 100, și anume 16, 25, 36, 49, 64, 81 și 100.

Avem mai multe variante de rezolvare.

Rezolvare 1

Cea mai simplă metodă ar fi să considerăm toate numerele între a și b și să testăm dacă sînt pătrate perfecte, caz în care vom aduna unu la un contor. Testul de pătrat perfect îl vom face ca în tema 2, problema copiilor ce se pot sau nu așeza în pătrat. Mai precis, vom calcula radicalul numărului de test pe care îl vom ridica la pătrat. Dacă rezultatul este egal cu numărul inițial el este pătrat perfect.

Numărul de pătrate perfecte între a și b varianta 1
 #include <stdio.h>
 #include <math.h>

 int main() {
  FILE *fin, *fout;
  int a, b, nrpp, r;

  fin = fopen( "patrate.in", "r" );
  fscanf( fin, "%d%d", &a, &b );
  fclose( fin );
  nrpp = 0;
  while ( a <= b ) {
   r = sqrt( a );
   if ( r * r == a )
    nrpp = nrpp + 1;
   a = a + 1;
  }
  fout = fopen( "patrate.out", "w" );
  fprintf( fout, "%d\n", nrpp );
  fclose( fout );
  return 0;
 }

Rezolvare 2

Rezolvarea 1 va testa toate numerele între a și b. O rezolvare ceva mai bună ar lua în considerare doar pătratele perfecte între a și b. Putem porni cu r, radicalul primului pătrat perfect mai mare sau egal cu a. Apoi vom crește r cîtă vreme pătratele generate, r*r, sînt mai mici ca b. La fiecare avans al lui r adunăm unu la contorul de pătrate perfecte. Cum calculăm cel mai mic r cu proprietatea că r*r ≥ a? Vom calcula radicalul lui a în r, iar dacă r*r<a vom mări r cu unu.

Numărul de pătrate perfecte între a și b varianta 2
 #include <stdio.h>
 #include <stdio.h>
 #include <math.h>

 int main() {
  FILE *fin, *fout;
  int a, b, r, nrpp;

  fin = fopen( "patrate.in", "r" );
  fscanf( fin, "%d%d", &a, &b );
  fclose( fin );
  nrpp = 0;
  r = sqrt( a );
  if ( r * r < a )
   r = r + 1;
  while ( r * r <= b ) {
   nrpp = nrpp + 1;
   r = r + 1;
  }
  fout = fopen( "patrate.out", "w" );
  fprintf( fout, "%d\n", nrpp );
  fclose( fout );
  return 0;
 }

Rezolvare 3

Există, oare, o rezolvare mai bună? Desigur! Vom folosi aceeași metodă pe care am folosit-o la rezolvarea problemei divizibilitate în lecția 3, care cerea să se afișeze numărul de numere divizibile cu k în intervalul [a, b].

Vom rezolva mai întîi o problemă mai simplă: să se spună cîte pătrate perfecte există între 1 și x. Acest număr, dacă ne gîndim puțin, este chiar . Dar numărul de pătrate perfecte între a și b? El este numărul de pătrate perfecte între 1 și b, minus numărul de pătrate perfecte între 1 și a-1. Astfel obținem formula:

Iată cea mai eficientă variantă:

Numărul de pătrate perfecte între a și b varianta 3

Concluzie: matematica este esențială în informatică, ea ducînd la cele mai bune soluții.

Tema

 • Faceți-vă cont la varena.ro. După aceea, va trebui sa îmi trimite-ți pe email numele contului vostru să vă caut. Dacă nu îl știu nu voi avea cum sa verific dacă ați urcat problemele și implicit dacă v-ați făcut tema.
 • Tema 10: să se rezolve următoarele probleme (schemă logică + program C în CodeBlocks, trimis la vianuarena):
 • Problemă de logică: te afli pe o platformă la 200m înălțime. Platforma are un inel bine ancorat. Mai jos, la 100m de pămînt se află o platformă identică. Dispui de o frînghie de 150m și o foarfecă. Cum ajungi la pămînt?
 • Rezolvați în CodeBlocks rezolvarea 3 de la lecția curentă. Aceasta trebuie trimisă pe email alături de problema de logică și numele contului vostru.

Rezolvări aici [2]