Clasele 11-12 lecția 5 - 30 oct 2015

From Algopedia
Revision as of 15:13, 31 October 2015 by Dan (talk | contribs) (→‎Temă)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Arbore binar de căutare

#include <cstdio>
#include <algorithm>

using std::pair;

class BST { // Binary Search Tree
public:
 int value;
 BST* left;
 BST* right;

};

BST* find(BST* node, int value) {
 if (node == NULL || node->value == value) {
  return node;
 } else if (node->value < value) {
  return find(node->right, value);
 } else { // if (value < node->value)
  return find(node->left, value);
 }
}

pair<BST*, BST*> split(BST* node, int value) {
 pair<BST*, BST*> answer;
 if (node == NULL) {
  answer.first = NULL;
  answer.second = NULL;
 } else if (node->value <= value) {
  answer.first = new BST;
  answer.first->value = node->value;
  answer.first->left = node->left;
  pair<BST*, BST*> splitAnswer = split(node->right, value);
  answer.first->right = splitAnswer.first;
  answer.second = splitAnswer.second;
  delete node;
 } else { // value < node->value
  answer.second = new BST;
  answer.second->value = node->value;
  answer.second->right = node->right;
  pair<BST*, BST*> splitAnswer = split(node->left, value);
  answer.first = splitAnswer.first;
  answer.second->left = splitAnswer.second;
  delete node;
 }
 return answer;
}

BST* join(BST* first, BST* second) {
 if (first == NULL) {
  return second;
 } else {
  first->right = join(first->right, second);
  return first;
 }
}

BST* insert(BST* node, int value) {
 pair<BST*, BST*> splitAnswer = split(node, value);
 BST* answer = new BST;
 answer->value = value;
 answer->left = splitAnswer.first;
 answer->right = splitAnswer.second;
 return answer;
}

BST* erase(BST* node, int value) {
 if (node == NULL) {
  return NULL;
 } else if (node->value == value) {
  BST* answer = join(node->left, node->right);
  delete node;
  return answer;
 } else if (node->value < value) {
  node->right = erase(node->right, value);
  return node;
 } else { // if (value < node->value)
  node->left = erase(node->left, value);
  return node;
 }
}

void dump(BST* node, int depth = 0) {
 if (node != NULL) {
  dump(node->left, depth + 1);
  for (int i = 0; i < depth; i++) {
   printf(" ");
  }
  printf("%d\n", node->value);
  dump(node->right, depth + 1);
 }
}

int main(void) {
 BST* arb = NULL;
 arb = insert(arb, 5);
 arb = insert(arb, 3);
 arb = insert(arb, 6);
 arb = insert(arb, 4);
 arb = insert(arb, 9);
 arb = insert(arb, 1);
 arb = insert(arb, 7);
 //dump(arb);
 //printf("\n");
 arb = erase(arb, 7);
 //dump(arb);
 
 return 0;
}

Heap

class Heap {
public:
 int value;
 Heap* left;
 Heap* right;
};

Heap* insert(Heap* node, int value) {
 if (node == NULL) {
  node = new Heap;
  node->value = value;
  node->left = NULL;
  node->right = NULL;
 } else if (node->value < value) {
  int oldValue = node->value;
  node->value = value;
  if (rand() % 2 == 1) {
   node->left = insert(node->left, oldValue);
  } else {
   node->right = insert(node->right, oldValue);
  }
 } else { // if (value <= node->value)
  if (rand() % 2 == 1) {
   node->left = insert(node->left, value);
  } else {
   node->right = insert(node->right, value);
  }
 }
 return node;
}

int top(Heap* node) {
 return node->value;
}

Heap* pop(Heap* node) {
 if (node == NULL) {
  return NULL;
 } else { // if (node != NULL)
  if (node->left == NULL) {
   Heap* answer = node->right;
   delete node;
   return answer;
  } else if (node->right == NULL) {
   Heap* answer = node->left;
   delete node;
   return answer;
  } else if (node->right->value < node->left->value) {
   node->value = node->left->value;
   node->left = pop(node->left);
   return node;
  } else { // if (node->left->value <= node->right->value)
   node->value = node->right->value;
   node->right = pop(node->right);
   return node;
  }
 }
}

void dump(Heap* node, int depth = 0) {
 if (node != NULL) {
  dump(node->left, depth + 1);
  for (int i = 0; i < depth; i++) {
   printf(" ");
  }
  printf("%d\n", node->value);
  dump(node->right, depth + 1);
 }
}

int main() {
 Heap* h = NULL;
 h = insert(h, 5);
 h = insert(h, 3);
 h = insert(h, 6);
 h = insert(h, 4);
 h = insert(h, 9);
 h = insert(h, 1);
 h = insert(h, 7);
 dump(h);
 for (int i = 0; i < 7; i++) {
  printf("%d ", top(h));
  h = pop(h);
 }
 return 0;
}

Temă

Pentru data viitoare veți avea de rezolvat următoarele 2 probleme: