Clasa a 7-a lecția 6 - 22 oct 2015

From Algopedia
Jump to navigationJump to search

Tema Rezolvări

Rezolvări aici [1]

Problema Alee

Cu reconstituirea drumului

#include <stdio.h>
#include <assert.h>

#define MAX_N 175

int mat[1 + MAX_N + 1][1 + MAX_N + 1];
int dist[1 + MAX_N + 1][1 + MAX_N + 1];

// doar primele 4 directii sunt folosite
int dirLin[] = { 1, -1, 0, 0, 1, 1, -1, -1};
int dirCol[] = { 0, 0, 1, -1, 1, -1, 1, -1};

int linie[MAX_N * MAX_N];
int coloana[MAX_N * MAX_N];
int inceput, sfarsit;

int main(void) {
 FILE* in = fopen("alee.in", "r");
 FILE* out = fopen("alee.out", "w");
 int N, M;
 int i, j;
 int l, c;

 // citirea datelor
 fscanf(in, "%d %d", &N, &M);
 for (i = 0; i < M; ++i) {
  fscanf(in, "%d %d", &l, &c);
  mat[l][c] = 1; // obstacol
 }
 int L1, C1, L2, C2;
 fscanf(in, "%d %d", &L1, &C1);
 fscanf(in, "%d %d", &L2, &C2);
 // bordarea matricei
 for (c = 0; c <= N + 1; c++) {
	 mat[0][c] = 1;
	 mat[N + 1][c] = 1;
 }
 for (l = 1; l <= N; l++) {
	 mat[l][0] = 1;
	 mat[l][N + 1] = 1;
 }

 // calcularea solutiei
 for (i = 0; i <= N + 1; ++i) {
  for (j = 0; j <= N + 1; ++j) {
   dist[i][j] = 0;
  }
 }
 dist[L1][C1] = 1;
 int vechi = 0;
 inceput = sfarsit = 0;
 linie[sfarsit] = L1;
 coloana[sfarsit] = C1;
 sfarsit++;
 while (inceput < sfarsit && dist[L2][C2] == 0) {
  l = linie[inceput];
  c = coloana[inceput];
  inceput++;
  for (i = 0; i < 4; ++i) {
   if (mat[l + dirLin[i]][c + dirCol[i]] == 0 && dist[l + dirLin[i]][c + dirCol[i]] == 0) {
	  dist[l + dirLin[i]][c + dirCol[i]] = dist[l][c] + 1;
	  linie[sfarsit] = l + dirLin[i];
	  coloana[sfarsit] = c + dirCol[i];
	  sfarsit++;
   }
  }
  ++vechi;
 }

 // afisarea solutiei
 fprintf(out, "%d\n", dist[L2][C2]);

 // reconstituirea drumului
 l = L2;
 c = C2;
 fprintf(out, "%d %d\n", l, c);
 for (j = dist[l][c]; j > 1; j--) {
  assert(dist[l][c] == j);
  i = 0;
  while (dist[l + dirLin[i]][c + dirCol[i]] != dist[l][c] - 1) {
   // Conditia i < 4 nu este necesara deoarece tot timpul
   // va exista cel putin un vecin.
   i++;
  }
  l = l + dirLin[i];
  c = c + dirCol[i];
  fprintf(out, "%d %d\n", l, c);
 }
 fclose(in);
 fclose(out);
 return 0;
}

Cu operații specifice structurii coadă

#include <assert.h>

#define MAX_N 175

int mat[1 + MAX_N + 1][1 + MAX_N + 1];
int dist[1 + MAX_N + 1][1 + MAX_N + 1];

// doar primele 4 directii sunt folosite
int dirLin[] = { 1, -1, 0, 0, 1, 1, -1, -1};
int dirCol[] = { 0, 0, 1, -1, 1, -1, 1, -1};

int linie[MAX_N * MAX_N];
int coloana[MAX_N * MAX_N];
int inceput, sfarsit;

void push(int l, int c) {
	linie[sfarsit] = l;
	coloana[sfarsit] = c;
	sfarsit++;
}

int topL() {
	return linie[inceput % SIZE];
}

int topC() {
	return coloana[inceput % SIZE];
}

void pop() {
	inceput++;
}

int isEmpty() {
	return inceput == sfarsit;
}

int size() {
	return sfarsit - inceput;
}

int main(void) {
 FILE* in = fopen("alee.in", "r");
 FILE* out = fopen("alee.out", "w");
 int N, M;
 int i, j;
 int l, c;

 // citirea datelor
 fscanf(in, "%d %d", &N, &M);
 for (i = 0; i < M; ++i) {
  fscanf(in, "%d %d", &l, &c);
  mat[l][c] = 1; // obstacol
 }
 int L1, C1, L2, C2;
 fscanf(in, "%d %d", &L1, &C1);
 fscanf(in, "%d %d", &L2, &C2);
 for (c = 0; c <= N + 1; c++) {
	 mat[0][c] = 1;
	 mat[N + 1][c] = 1;
 }
 for (l = 1; l <= N; l++) {
	 mat[l][0] = 1;
	 mat[l][N + 1] = 1;
 }

 // calcularea solutiei
 for (i = 0; i <= N + 1; ++i) {
  for (j = 0; j <= N + 1; ++j) {
   dist[i][j] = 0;
  }
 }
 dist[L1][C1] = 1;
 int vechi = 0;
 inceput = sfarsit = 0;
 linie[sfarsit] = L1;
 coloana[sfarsit] = C1;
 sfarsit++;
 while (!isEmpty() && dist[L2][C2] == 0) {
  l = topL();
  c = topC();
  pop();
  for (i = 0; i < 4; ++i) {
   if (mat[l + dirLin[i]][c + dirCol[i]] == 0 && dist[l + dirLin[i]][c + dirCol[i]] == 0) {
	  dist[l + dirLin[i]][c + dirCol[i]] = dist[l][c] + 1;
	  push(l + dirLin[i], c + dirCol[i]);
   }
  }
  ++vechi;
 }

 // afisarea solutiei
 fprintf(out, "%d\n", dist[L2][C2]);

 // reconstituirea drumului
 l = L2;
 c = C2;
 fprintf(out, "%d %d\n", l, c);
 for (j = dist[l][c]; j > 1; j--) {
  assert(dist[l][c] == j);
  i = 0;
  while (dist[l + dirLin[i]][c + dirCol[i]] != dist[l][c] - 1) {
   // Conditia i < 4 nu este necesara deoarece tot timpul
   // va exista cel putin un vecin.
   i++;
  }
  l = l + dirLin[i];
  c = c + dirCol[i];
  fprintf(out, "%d %d\n", l, c);
 }
 fclose(in);
 fclose(out);
 return 0;
}

Cu coadă implementată circular

...

#define SIZE (2 * (MAX_N + MAX_N))

int linie[SIZE];
int coloana[SIZE];
int inceput, sfarsit;

void push(int l, int c) {
	linie[sfarsit % SIZE] = l;
	coloana[sfarsit % SIZE] = c;
	sfarsit++;
}

int topL() {
	return linie[inceput % SIZE];
}

int topC() {
	return coloana[inceput % SIZE];
}

void pop() {
	inceput++;
}

int isEmpty() {
	return inceput == sfarsit;
}

int size() {
	return sfarsit - inceput;
}

...

Temă

Tema 6 clasa a 7-a

Pentru data viitoare veți avea de rezolvat următoarele probleme:

Rezolvări aici [2]