Clasele 11-12 lecția 6 - 6 nov 2015

From Algopedia
Jump to navigationJump to search

Treap

#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <algorithm>

using std::pair;

class Treap {
public:
 int value;
 int priority; // Max-Heap
 Treap* left;
 Treap* right;
};

Treap* find(Treap* node, int value) {
 if (node == NULL || node->value == value) {
  return node;
 } else if (node->value < value) {
  return find(node->right, value);
 } else { // if (value < node->value)
  return find(node->left, value);
 }
}

pair<Treap*, Treap*> split(Treap* node, int value) {
 pair<Treap*, Treap*> answer;
 if (node == NULL) {
  answer.first = NULL;
  answer.second = NULL;
 } else if (node->value <= value) {
  answer.first = new Treap;
  answer.first->value = node->value;
  answer.first->priority = node->priority;
  answer.first->left = node->left;
  pair<Treap*, Treap*> splitAnswer = split(node->right, value);
  answer.first->right = splitAnswer.first;
  answer.second = splitAnswer.second;
  delete node;
 } else { // value < node->value
  answer.second = new Treap;
  answer.second->value = node->value;
  answer.second->priority = node->priority;
  answer.second->right = node->right;
  pair<Treap*, Treap*> splitAnswer = split(node->left, value);
  answer.first = splitAnswer.first;
  answer.second->left = splitAnswer.second;
  delete node;
 }
 return answer;
}

Treap* join(Treap* first, Treap* second) {
 if (first == NULL) {
  return second;
 } else if (second == NULL) {
  return first;
 } else if (second->priority < first->priority) {
  first->right = join(first->right, second);
  return first;
 } else { // if (first->priority < second->priority)
  second->left = join(first, second->left);
  return second;
 }
}

int myRandom() {
 return (rand() << 15) ^ rand();
}

Treap* insert(Treap* node, int value, int priority = myRandom()) {
 if (node == NULL || node->priority < priority) {
  pair<Treap*, Treap*> splitAnswer = split(node, value);
  Treap* answer = new Treap;
  answer->value = value;
  answer->priority = priority;
  answer->left = splitAnswer.first;
  answer->right = splitAnswer.second;
  return answer;
 } else if (node->value < value) {
  node->right = insert(node->right, value, priority);
  return node;
 } else { // if (value <= node->value)
  node->left = insert(node->left, value, priority);
  return node;
 }
}

Treap* erase(Treap* node, int value) {
 if (node == NULL) {
  return NULL;
 } else if (node->value == value) {
  Treap* answer = join(node->left, node->right);
  delete node;
  return answer;
 } else if (node->value < value) {
  node->right = erase(node->right, value);
  return node;
 } else { // if (value < node->value)
  node->left = erase(node->left, value);
  return node;
 }
}

void dump(Treap* node, int depth = 0) {
 if (node != NULL) {
  dump(node->left, depth + 1);
  printf("%12d ", node->priority);
  for (int i = 0; i < depth; i++) {
   printf(" ");
  }
  printf("%d\n", node->value);
  dump(node->right, depth + 1);
 }
}

int main(void) {
 srand(time(NULL));
 Treap* arb = NULL;
 arb = insert(arb, 5);
 arb = insert(arb, 3);
 arb = insert(arb, 6);
 arb = insert(arb, 4);
 arb = insert(arb, 9);
 arb = insert(arb, 1);
 arb = insert(arb, 7);
 dump(arb);
 printf("\n");
 arb = erase(arb, 7);
 dump(arb);

 return 0;
}

Treap persistent

#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <algorithm>

using std::pair;

class Treap {
public:
 int value;
 int priority; // Max-Heap
 Treap* left;
 Treap* right;
};

Treap* duplicate(const Treap* node) {
 Treap* answer = new Treap;
 answer->value = node->value;
 answer->priority = node->priority;
 answer->left = node->left;
 answer->right = node->right;
 return answer;
}

Treap* find(Treap* node, int value) {
 if (node == NULL || node->value == value) {
  return node;
 } else if (node->value < value) {
  return find(node->right, value);
 } else { // if (value < node->value)
  return find(node->left, value);
 }
}

pair<Treap*, Treap*> split(const Treap* node, int value) {
 pair<Treap*, Treap*> answer;
 if (node == NULL) {
  answer.first = NULL;
  answer.second = NULL;
 } else if (node->value <= value) {
  answer.first = new Treap;
  answer.first->value = node->value;
  answer.first->priority = node->priority;
  answer.first->left = node->left;
  pair<Treap*, Treap*> splitAnswer = split(node->right, value);
  answer.first->right = splitAnswer.first;
  answer.second = splitAnswer.second;
 } else { // value < node->value
  answer.second = new Treap;
  answer.second->value = node->value;
  answer.second->priority = node->priority;
  answer.second->right = node->right;
  pair<Treap*, Treap*> splitAnswer = split(node->left, value);
  answer.first = splitAnswer.first;
  answer.second->left = splitAnswer.second;
 }
 return answer;
}

Treap* join(Treap* first, Treap* second) {
 if (first == NULL) {
  return second;
 } else if (second == NULL) {
  return first;
 } else if (second->priority < first->priority) {
  Treap* newNode = duplicate(first);
  newNode->right = join(first->right, second);
  return newNode;
 } else { // if (first->priority < second->priority)
  Treap* newNode = duplicate(second);
  newNode->left = join(first, second->left);
  return newNode;
 }
}

int myRandom() {
 return (rand() << 15) ^ rand();
}

Treap* insert(Treap* node, int value, int priority = myRandom()) {
 if (node == NULL || node->priority < priority) {
  pair<Treap*, Treap*> splitAnswer = split(node, value);
  Treap* answer = new Treap;
  answer->value = value;
  answer->priority = priority;
  answer->left = splitAnswer.first;
  answer->right = splitAnswer.second;
  return answer;
 } else if (node->value < value) {
  Treap* newNode = duplicate(node);
  newNode->right = insert(node->right, value, priority);
  return newNode;
 } else { // if (value <= node->value)
  Treap* newNode = duplicate(node);
  newNode->left = insert(node->left, value, priority);
  return newNode;
 }
}

Treap* erase(Treap* node, int value) {
 if (node == NULL) {
  return NULL;
 } else if (node->value == value) {
  Treap* answer = join(node->left, node->right);
  return answer;
 } else if (node->value < value) {
  Treap* newNode = duplicate(node);
  newNode->right = erase(node->right, value);
  return newNode;
 } else { // if (value < node->value)
  Treap* newNode = duplicate(node);
  newNode->left = erase(node->left, value);
  return newNode;
 }
}

void dump(Treap* node, int depth = 0) {
 if (node != NULL) {
  dump(node->left, depth + 1);
  printf("%12d ", node->priority);
  for (int i = 0; i < depth; i++) {
   printf(" ");
  }
  printf("%d\n", node->value);
  dump(node->right, depth + 1);
 }
}

int main(void) {
 srand(time(NULL));
 Treap* arb1 = NULL;
 Treap* arb2 = insert(arb1, 5);
 Treap* arb3 = insert(arb2, 3);
 Treap* arb4 = insert(arb3, 6);
 Treap* arb5 = insert(arb4, 4);
 Treap* arb6 = insert(arb5, 9);
 Treap* arb7 = insert(arb6, 1);
 Treap* arb8 = insert(arb7, 7);
 Treap* arb9 = erase(arb6, 4);
 dump(arb1);
 printf("\n");
 dump(arb2);
 printf("\n");
 dump(arb3);
 printf("\n");
 dump(arb4);
 printf("\n");
 dump(arb5);
 printf("\n");
 dump(arb6);
 printf("\n");
 dump(arb7);
 printf("\n");
 dump(arb8);
 printf("\n");
 dump(arb9);
 printf("\n");

 return 0;
}

Temă

Pentru data viitoare veți avea de rezolvat următoarea problemă: