Clasele 11-12 lecția 7 - 13 nov 2015

From Algopedia
Jump to navigationJump to search

Arbori binari echilibrați augmentați

#include <cassert>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <algorithm>

using std::pair;

class Treap {
public:
 int value;
 int priority; // Max-Heap
 int size;
 bool reversed;
 Treap* left;
 Treap* right;
};

Treap* duplicate(const Treap* node) {
 Treap* answer = new Treap;
 answer->value = node->value;
 answer->priority = node->priority;
 answer->size = node->size;
 answer->reversed = node->reversed;
 answer->left = node->left;
 answer->right = node->right;
 return answer;
}

Treap* propagate(Treap* node) {
 Treap* newNode;
 if (node != NULL && node->reversed) {
  newNode = duplicate(node);
  newNode->reversed = false;
  if (node->left != NULL) {
   newNode->right = duplicate(node->left);
   newNode->right->reversed ^= 1;
  } else {
   newNode->right = NULL;
  }
  if (node->right != NULL) {
   newNode->left = duplicate(node->right);
   newNode->left->reversed ^= 1;
  } else {
   newNode->left = NULL;
  }
 } else {
  newNode = node;
 }
 return newNode;
}

Treap* reverse(Treap* node) {
 if (node == NULL) {
  return NULL;
 } else {
  Treap* newNode = duplicate(node);
  newNode->reversed ^= 1;
  return newNode;
 }
}

int getSize(Treap* node) {
 if (node == NULL) {
  return 0;
 } else {
  return node->size;
 }
}

Treap* updateSize(Treap* node) {
 if (node != NULL)
  node->size =
    getSize(node->left) + 1 + getSize(node->right);
 return node;
}

Treap* find(Treap* node, int index) {
 node = propagate(node);
 if (node == NULL || node->size <= index) {
  return NULL;
 }
 if (index < getSize(node->left)) {
  return find(node->left, index);
 } else if (index == getSize(node->left)) {
  return node;
 } else { // if (leftSize < index)
  return find(node->right, index - getSize(node->left) - 1);
 }
}

pair<Treap*, Treap*> split(Treap* node, int size1) {
 node = propagate(node);
 pair<Treap*, Treap*> answer;
 if (node == NULL) {
  answer.first = NULL;
  answer.second = NULL;
 } else {
  assert(size1 <= node->size);

  if (getSize(node->left) + 1 <= size1) {
   answer.first = new Treap;
   answer.first->value = node->value;
   answer.first->priority = node->priority;
   answer.first->reversed = false;
   answer.first->left = node->left;
   pair<Treap*, Treap*> splitAnswer =
     split(node->right, size1 - (getSize(node->left) + 1));
   answer.first->right = splitAnswer.first;
   answer.second = splitAnswer.second;
  } else { // size1 < leftSize + 1
   answer.second = new Treap;
   answer.second->value = node->value;
   answer.second->priority = node->priority;
   answer.second->reversed = false;
   answer.second->right = node->right;
   pair<Treap*, Treap*> splitAnswer =
     split(node->left, size1);
   answer.first = splitAnswer.first;
   answer.second->left = splitAnswer.second;
  }
  updateSize(answer.first);
  updateSize(answer.second);
 }
 return answer;
}

Treap* join(Treap* first, Treap* second) {
 first = propagate(first);
 second = propagate(second);
 if (first == NULL) {
  return second;
 } else if (second == NULL) {
  return first;
 } else if (second->priority < first->priority) {
  Treap* newNode = duplicate(first);
  newNode->right = join(first->right, second);
  updateSize(newNode);
  return newNode;
 } else { // if (first->priority < second->priority)
  Treap* newNode = duplicate(second);
  newNode->left = join(first, second->left);
  updateSize(newNode);
  return newNode;
 }
}

int myRandom() {
 return (rand() << 15) ^ rand();
}

Treap* insert(Treap* node, int index, int value, int priority = myRandom()) {
 assert(index <= getSize(node));
 node = propagate(node);
 Treap* newNode = NULL;
 if (node == NULL || node->priority < priority) {
  newNode = new Treap;
  pair<Treap*, Treap*> splitAnswer = split(node, index);
  newNode->value = value;
  newNode->priority = priority;
  newNode->left = splitAnswer.first;
  newNode->right = splitAnswer.second;
  newNode->reversed = false;
 } else if (getSize(node->left) < index) {
  newNode = duplicate(node);
  newNode->right = insert(node->right,
    index - (getSize(node->left) + 1),
    value, priority);
 } else { // if (value <= node->value)
  newNode = duplicate(node);
  newNode->left = insert(node->left, index, value, priority);
 }
 updateSize(newNode);
 return newNode;
}

Treap* erase(Treap* node, int index, int size) {
 pair<Treap*, Treap*> aux;
 aux = split(node, index);
 Treap* t1 = aux.first;
 aux = split(aux.second, size);
 //Treap* t2 = aux.first;
 Treap* t3 = aux.second;
 return join(t1, t3);
}

Treap* reverse(Treap* node, int index, int size) {
 pair<Treap*, Treap*> aux;
 aux = split(node, index);
 Treap* t1 = aux.first;
 aux = split(aux.second, size);
 Treap* t2 = reverse(aux.first);
 Treap* t3 = aux.second;
 return join(join(t1, t2), t3);
}

void dump(Treap* node, int depth = 0) {
 node = propagate(node);
 if (node != NULL) {
  dump(node->left, depth + 1);
  printf("%12d %2d ", node->priority, node->size);
  for (int i = 0; i < depth; i++) {
   printf(" ");
  }
  printf("%d\n", node->value);
  dump(node->right, depth + 1);
 }
}

int main(void) {
 srand(time(NULL));
 Treap* arb1 = NULL;
 Treap* arb2 = insert(arb1, 0, 5);
 Treap* arb3 = insert(arb2, 0, 3);
 Treap* arb4 = insert(arb3, 1, 6);
 Treap* arb5 = insert(arb4, 2, 4);
 Treap* arb6 = insert(arb5, 3, 9);
 Treap* arb7 = reverse(arb6);
 Treap* arb8 = insert(arb7, 2, 1);
 Treap* arb9 = insert(arb8, 1, 7);
 Treap* arb10 = reverse(arb9, 2, 2);
 Treap* arb11 = erase(arb10, 2, 2);
 dump(arb1);
 printf("\n");
 dump(arb2);
 printf("\n");
 dump(arb3);
 printf("\n");
 dump(arb4);
 printf("\n");
 dump(arb5);
 printf("\n");
 dump(arb6);
 printf("\n");
 dump(arb7);
 printf("\n");
 dump(arb8);
 printf("\n");
 dump(arb9);
 printf("\n");
 dump(arb10);
 printf("\n");
 dump(arb11);
 printf("\n");

 return 0;
}

Temă

Pentru data viitoare veți avea de rezolvat următoarele 3 probleme: