Clasele 9-10 lecția 5 - 30 oct 2015

From Algopedia
Jump to navigationJump to search

Calcule modulo

template<int MOD>
class Zn {
 long long value; // 0 <= value < MOD

public:
 Zn(int value = 0) {
  this->value = ((value % MOD) + MOD) % MOD;
 }

 Zn operator *(const Zn &other) const { // this * other
  return (this->value * other.value) % MOD;
 }

 Zn operator +(const Zn &other) const { // this + other
  return (this->value + other.value) % MOD;
 }

 Zn operator -() const { // -this
  return (MOD - this->value) % MOD;
 }

 Zn operator -(const Zn &other) const { // this - other
  return (this->value - other.value + MOD) % MOD;
 }

 Zn operator ^(const unsigned int exp) const { // this ^ exp
  if (exp == 0) {
   return Zn(1);
  } else if (exp % 2 == 1) { // b impar
   return (*this) * ((*this) ^ (exp - 1));
  } else { // b par
   Zn ab2 = (*this) ^ (exp / 2);
   return ab2 * ab2;
  }
 }

 Zn operator /(const Zn &other) const { // this / other
  return (*this) * (other ^ (unsigned int)(MOD - 2));
 }

 operator int() const {
  return this->value;
 }
};

Temă

Pentru data viitoare veți avea de rezolvat următoarele 2 probleme: